ALANINDA UZMAN DANIŞMANLARIMIZ İLE;

  • İşyerinin yasal mevzuata ve iş sağlığı güvenliği faaliyetlerine uygunluğunun tespiti
  • Makine, malzeme ve kişisel koruyucu donanımların seçilmesi
  • İşyeri düzeni ve yerleşim planlaması
  • Yasal hak ve sorumluluklar konularında bilgilendirme
  • Rehberlik 

Hizmetleri vermekteyiz.