E-Mail:eflatunosgb@hotmail.com | Telefon: 0224 777 00 17

HİZMETLERİMİZ

Ana Sayfa / Hizmetlerimiz
 • İşe giriş muayeneleri
 • İşe dönüş muayeneleri
 • Periyodik muayeneler
 • Çalışanın yaptığı işe uygunluğunun belirlenmesi
 • Sağlık raporları
 • Ağır ve tehlikeli işler sağlık raporu
 • Risk değerlendirmeleri
 • Acil durum ve tahliye planları
 • Yıllık çalışma planları
 • Yıl sonu faaliyet raporlarının hazırlanması
 • Yasal mevzuata uygun İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları, uygunsuzlukların giderilmesi
 • İşyeri iç yönetmeliklerinin hazırlanması
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının raporlanması, nedenlerinin tespit edilip önlenmesi
 • Makinaların periyodik kontrolü
 • Ortam ölçümleri ve Tıbbi tarama sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Odyogram
 • Solunum fonksiyon testi
 • Akciğer grafisi
 • Portör muayeneleri
 • Tetanoz, grip, hepatit aşıları
 • Kanda kurşun düzeyi tespiti
 • Mikrobiyolojik tetkikler
 • Tam kan sayımı
 • Tam idrar tahlili
 • Hepatit tetkikleri
 • Karaciğer fonksiyon testleri
 • İşyerinin Yasal mevzuata ve İş Sağlığı Güvenliği faaliyetlerine uygunluğunun tespiti
 • Makine, malzeme ve Kişisel koruyucu donanımların seçilmesi
 • İşyeri düzeni ve yerleşiminin planlaması
 • Yasal hak ve sorumluluklar konularında bilgilendirme
 • Rehberlik hizmetleri