İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARIMIZ İLE;

 • Risk değerlendirmesi
 • Düzenli saha gezileri
 • Tespit edilen eksikliklerin takibi ve yasal mevzuata uygun çözüm önerileri
 • Acil durum tahliye planları
 • Yıllık çalışma planları
 • Yıl sonu faaliyet raporlarının hazırlanması
 • Yasal mevzuata uygun iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları , uygunsuzlukların giderilmesi
 • İşyeri iç yönetmeliklerinin hazırlanması
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının raporlanması , nedenlerinin tespit edilip önlenmesi
 • Makinelerin periyodik kontrolü
 • Ortam ölçümleri sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Kullanma talimatlarının hazırlanması, isg levhalarının belirlenmesi
 • İşbaşı eğitimleri

Hizmetleri vermekteyiz.