MOBİL SAĞLIK ARACI VE TIP MERKEZİMİZ İLE;

 • Odyogram
 • Solunum fonksiyon testi
 • Akciğer grafisi
 • Portör muayeneleri
 • Tetanoz, grip, hepatit aşıları
 • Kanda kurşun düzeyi tespiti
 • Mikrobiyolojik tetkikler
 • Tam kan sayımı
 • Tam idrar tahlili
 • Hepatit tetkikleri
 • Karaciğer fonksiyon testleri

Hizmetleri vermekteyiz.